Tuotetiedonhallinnan merkitys monikanavaisessa liiketoiminnassa

PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT (PIM) – TUOTETIEDON HALLINTA

KUINKA HALLITA TUHANSIEN TUOTTEIDEN VALIKOIMAA ERI KANAVISSA JÄRKEVÄSTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI?

Tuotetiedon hallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on usein se, että tuotetieto on hajallaan eri järjestelmissä, eikä ajantasainen tieto ole siellä missä sitä oikeasti tarvitaan eikä myöskään kaikkien käytettävissä.

Tuotetietoa löytyy esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä, sisällönhallinnan järjestelmistä, verkkokauppa järjestelmistä, Excelistä, erillisistä tietokannoista, verkkolevyiltä, työntekijöiden omilta koneilta tai jopa printti materiaaleista.

Tämä aiheuttaa sen, että samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedoista on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai jopa virheellistä.

Kasvava tiedon määrä, erilaisten päätelaitteiden laajeneva kirjo, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen.

Ilman selkeää mallia jolla dataa hallitaan, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää joka palvelisi henkilöstöä, sidosryhmiä ja prosesseja kustannustehokkaasti.

Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan (PIM) prosessilla ja työkaluilla on mahdollista tehostaa tätä toimintaa.

Tuotetiedonhallinnan (PIM) avulla voidaan esimerkiksi:

 • hallita erilaisia tuotetyyppejä ja tuoterakenteita
 • määritellä ja hallita erilaisia tuotekytköksiä ja -variaatioita
 • hallita tuotteen elinkaarta, tilaa ja tuotetiedon rikastamista
 • hallita valikoimia, sortimentteja ja julkaisurakenteita
 • hallita tuoteryhmiä ja kategorioita sekä näihin liittyviä tietoja
 • hallita erilaisia tuoteominaisuuksia (attribuutteja) ja ominaisuusjoukkoja sekä näiden periytymistä
 • hallita tuotesisältöä ja erilaisia tuotteisiin liittyviä media-aineistoja, kuten kuvia, videoita ja dokumentteja

PIMillä VAUHTIA VERKKOKAUPPAAN JA MONIKANAVAISEEN MYYNTIIN

Tuotetiedonhallinta (PIM) ei ole vain yrityksen ja organisaation sisäinen työkalu eikä toimintatapa. PIMin avulla voidaan ohjata valikoimia, kategorioita, tuotteita, tuoteliitoksia, tuoterakenteita, rikastettua tuotesisältöä ja muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota(kuten kuvat, videot, esitteet, käyttöoppaat) kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista. Lisäksi on helpompi varmistaa, että kaikissa kanavissa ja asiakaskohtaamisissa on saatavilla juuri oikeaa tietoa oikeassa kontekstissa.

PIM:n avulla tuotteen tie markkinoille nopeutuu ja helpottuu.

TUOTETIEDONHALLINNAN HYÖDYT

Kun tuotetietoa hallitaan keskitetysti siihen tarkoitetulla järjestelmällä:

 • tieto tallennetaan ja ylläpidetään yhdessä paikassa
 • valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä tuotetiedon laadunhallinta helpottuu
 • oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • prosessien rakentaminen ja automatisointi nopeutuu ja helpottuu
 • liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatioiden määrä vähenee
 • tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja kanaviin

Kun tuotetieto on yhtenäistä, ajantasaista, oikeaa ja myyvää:

 • tuotteet löytyvät paremmin sähköisistä palveluista ja hakukoneista
 • nähtyyn tuotetietoon voi luottaa
 • poistaa myynnin esteitä ja parantaa konversiota
 • vähentää selvittelyn ja turhien asiakasyhteydenottojen sekä reklamaatioiden määrää
 • tuotevalikoiman pohja on kunnossa ja panostuksia voi kohdistaa muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen

Tarjoamamme palvelu PIM kuntokartoitus on ensimmäinen askel tuotetiedon prosessien kehittämiseen.

Jouni Wahalahti
+358 40 5518 528

Linkedin

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross