Tuotetiedonhallinta - PIM

PIM kuntokartoitus on avain onnistuneeseen tuotetiedonhallinnan projektiin!

Tuotetiedonhallinnan projektit 10 vuoden kokemuksella aina PIM tuotetiedonhallinnan kuntokartoituksesta onnistuneen PIM projektin käyttöönottoon ja tuotetiedonhallinnan prosessien kehittämiseen.

KUINKA HALLITA TUHANSIEN TUOTTEIDEN VALIKOIMAA ERI KANAVISSA JÄRKEVÄSTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI?

Tuotetiedon hallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on usein se, että tuotetieto on hajallaan eri järjestelmissä, eikä ajantasainen tieto ole siellä missä sitä oikeasti tarvitaan eikä myöskään kaikkien käytettävissä.

Tuotetietoa löytyy esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä, sisällönhallinnan järjestelmistä, verkkokauppa järjestelmistä, Excelistä, erillisistä tietokannoista, verkkolevyiltä, työntekijöiden omilta koneilta tai jopa printti materiaaleista. 

Tämä aiheuttaa sen, että samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedoista on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai jopa virheellistä.

Kasvava tiedon määrä, erilaisten päätelaitteiden laajeneva kirjo, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. 

Ilman selkeää mallia jolla dataa hallitaan, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää joka palvelisi henkilöstöä, sidosryhmiä ja prosesseja kustannustehokkaasti.  

PIM kuntokartoitus on ensimmäinen askel tuotetiedon prosessien kehittämiseen!

PIM kuntokartoitus sisältää yrityksen monikanavaisen liiketoiminnan nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisen tuotetiedonhallinnan niihin liittyvien prosessien osalta.

PIM – kuntokartoitus, sisältö, tavoitteet ja lopputuotos

 • Selvitään ja kuvataan olemassa olevat liiketoiminnan prosessit tuotetiedon näkökulmasta
 • Kaikki yrityksen tuotetiedon hallinnointiin, jakamiseen ja hyväksikäyttöön liittyvät järjestelmät kartoitetaan sekä huomioidaan niiden roolit liiketoimintaprosessissa
 • Kartoitetaan tarkemmin yrityksen nykyiset haasteet tuotetiedon ylläpidossa, prosesseissa ja hyväksikäytössä, jotta ymmärretään keskeiset haasteet ja tärkeimmät kehityskohteet
 • Kartoitetaan yrityksen tuotedatan nykytilanne

Kuntokartoituksen keskeisimpinä tavoitteina:

 • Selvittää tuotetiedon nykytila ja haasteet
 • Dokumentoida tuotetiedon ja prosessien nykytila ja sitä kautta mahdollistaa tuotetiedonhallinnan käyttöönottoprojektin tarvekartoitus, määrittelydokumentti sekä järjestelmävalinnat
 • Mahdollistaa tarkan, vaiheistetun ja liiketoiminnan kannalta priorisoidun kustannusarvion toteutuksen tuotetiedonhallinnan käyttöönotosta

Lopputuotos

 • Kirjataan ja dokumentoidaan tuotetietoon liittyvät järjestelmät ja sekä ohjelmistot
 • Dokumentoidaan myynti- ja markkinointikanavissa tarvittavat tuotetietokentät - nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet
 • Dokumentoidaan tuotetietoon liittyvät tietokentät (tuoteattribuutit) sekä missä järjestelmissä mikäkin tuotetieto asuu (tuotetiedon koti)
 • Dokumentoidaan tuotetiedonhallinnan nykyprosessit ja kartoitetut resurssit
 • Suunnitellaan ja kuvannetaan toimintamallit eri sidosryhmien kanssa
 • Kuvannetaan tuotetiedonhallinnan prosessit järjestelmien näkökulmasta sekä asemoidaan mahdollinen PIM järjestelmä ekosysteemiin

Kuntokartoituksen tavoitteena on siis asemoida mahdollinen PIM järjestelmä monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemiin ja prosesseihin siten, että tehokas ja nykyaikainen PIM järjestelmä voidaan valjastaa tukemaan yrityksen kasvutavoitteita monikanavaisessa liiketoiminnassa.

Kartoitus toteutetaan keräämällä mahdollisimman laajasti tietoa yrityksen nykytilanteesta ja tulevista tarpeista monikanavaisessa liiketoiminnassa.

Toimintamalli kartoituksessa:

 • Ennakkokysymykset asiakkaalle
 • Työpajat
  Dokumentointi
 • Jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja mahdollinen PIM projektin kilpailutus sekä projektin suunnittelu

PIM kuntokartoituksen hinnat alkaen 2 900€ + ALV.

Kartoituksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tuotemäärä, nykyisen ekosysteemiin laajuus, sidosryhmien määrä, olemassa olevien tuotetiedon prosessien dokumentoinnin taso, eri järjestelmiin liittyvien tuotetietojen dokumentoinnin taso ja sitä kautta tarvittavien työpajojen määrä.

PIM projektit 10 vuoden kokemuksella!

Jouni on ollut vuosien aikana mukana yli 30 tuotetiedonhallinnan (PIM) projektissa eri rooleissa.

Alla listattuna muutama esimerkki:

 • Retail kauppaketju- eCom & ERP & PIM kartoitus sekä käyttöönottoprojekti
 • Retail kauppaketju - eCom konsepti, kehityshankkeet & PIM kartoitus sekä käyttöönottoprojekti
 • Tukkukauppa ja retail ketju – ecom kehityshanke & PIM projekti
 • Erikoistavarakaupan ketju - Tuotetiedon kuntokartoitus ja esiselvitys PIM hankkeesta
 • Valmistava teollisuus - Tuotetiedon kuntokartoitus ja esiselvitys PIM hankkeesta
 • Valmistava teollisuus - eCom & PIM esiselvitys ja PIM vaatimusmäärittely
 • Tukkukauppa ja retail ketju- eCom ja PIM projekti
 • Tukkukauppa – eCom ja PIM projekti
 • Erikoistavarakauppa ketju – Tuotetiedon prosessien kartoitus
 • Valmistava teollisuus - PIM esiselvitys ja vaatimusmäärittely
 • Valmistava teollisuus – PIM kartoitus ja PIM projekti
 • Retail kauppaketju– Tuotetiedon prosessien kehittäminen
 • Retail kauppaketju– PIM kartoitus ja PIM projekti
 • Kansainvälinen erikoistavarakauppa ketju - PIM kuntokartoitus

 

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross