ekosysteemi

Monikanavainen liiketoiminta

monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemi

Liiketoiminnan tarpeeseen

Toimiva ekosysteemi on rakennettu liiketoiminnan tarpeeseen, ei teknologia edellä.

Skaalautuu kasvun mukana

Hyvin suunniteltu ekosysteemi kasvaa ja skaalautuu liiketoiminnan mukana - Ei turhia järjestelmien vaihtoja.

Tehostaa prosesseja

Hyvin suunnitellut prosessit vähentävät manuaalista työtä, säästävät aikaa ja antavat mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan sekä myyntiin ja markkinointiin.

Oikeat työkalut

Oikeat työkalut oikeissa rooleissa. Hyvillä lisäarvotyökaluilla tehoa myynnin kasvattamiseen.

Ekosysteemin kartoitus ja suunnittelu

Askeleet toimivaan monikanavaiseen liiketoimintaan

Nykyjärjestelmien kartoitus

Kartoitetaan käytössä olevien järjestelmien nykytila, järjestelmien valmiudet kehittyvään monikanavaiseen kaupankäyntiin nyt ja tulevaisuudessa sekä organisaation ymmärryksen kartoitus monikanavaisuutta ja sen prosesseja peilaten.

Markkina ja kilpailijat

Selvitetään markkina- ja kilpailijat liittäen mukaan monikanavaisen kaupankäynnin trendit,, tilanne suomessa nyt sekä tulevaisuudessa ja asemoidaan  liiketoiminta tähän markkina- ja kilpailijakenttään.

Valikoima

Toteutetaan järjestelmien hankekartoitus mahdollisten uusien järjestelmien tai päivitystarpeiden osalta sekä toteutetaan monikanavaisen liiketoiminnan lisäarvopalveluiden suunnittelu asiakkaan monikanavaisen palvelu- ja liiketoiminnan konseptin tarpeisiin huomioiden nykyiset järjestelmät.

Myyntikanavat

Missä tavoittaa oikeat kohderyhmät ja asiakkaat? Kartoitetaan sopivat ja potentiaaliset myyntikanavat ottaen huomioon globaali kaupan alan murros sekä kotimaiset myyntikanavat että kansainväliset kauppapaikat. Myydään siellä missä on asiakkaat ovat.

Konsepti

Suunnitellaan tai kehitetään yhdessä asiakkaan organisaation kanssa yrityksen palvelu- ja monikanavaisen liiketoiminnan konseptia joka palvelee parhaan näkemyksen mukaan asiakkaan asiakaskuntaa yrityksen omien arvojen sekä vahvuuksien mukaisesti unohtamatta digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia sekä kaupan alan murrosta.

Järjestelmien hankekartoitus

Toteutetaan järjestelmien hankekartoitus mahdollisten uusien järjestelmien tai päivitystarpeiden osalta sekä toteutetaan monikanavaisen liiketoiminnan lisäarvopalveluiden suunnittelu asiakkaan monikanavaisen palvelu- ja liiketoiminnan konseptin tarpeisiin huomioiden nykyiset järjestelmät.  Jatkotoimenpiteinä toimittajavalinnat ja projektin ohjaus.

Yhteystiedot

Jouni Wahalahti

KILAHDUS digital Oy
jouni@kilahdus.fi
+ 358 40 551 8528
linkedin.com/in/jouniwahalahti/
Y-tunnus: 3093569-1

Osoite

Junakatu 9
c/o Logomo Byrå, 2 krs. 20100 Turku - Finland