On aika tehdä kooste tapahtumista - 3 vuotta KILAHDUKSIA.

Päätös oman konsulttitoimiston eli KILAHDUS digitalin perustamisesta oli lopulta helppoa syksyllä 2019, vaikka hieman tyhjän päälle hyppääminen arvelutti.

Nyt on yli kolme vuotta (1.11.) kulunut startista ja voi sanoa että päivääkään en ole katunut nykyistä rooliani yrittäjänä, konsulttina ja monikanavaisen liiketoiminnan asiantuntijana.

Intohimoni työelämässä viimeiset 22 vuotta on ollut verkkokauppa ja monikanavainen liiketoiminta. Vuosiin on mahtunut mielenkiintoisia, haasteellisia ja opettavia työtehtäviä molemmilla puolilla pöytää, sekä siinä välissä. Muutama epäonnistuminen mahtuu myös matkan varrelle.

Yli 20 vuotta erilaisissa rooleissa verkkokaupan ja monikanavaisen liiketoiminnan parissa on luonut pohjan nykyiselle osaamiselle sekä asiantuntijuudelle.

Aikajanaan mahtuu mahtavia kohtaamisia ja alan ihmisiä joilta olen oppinut paljon. Asiantuntijaksi kasvaa vain oppimalla koko ajan uutta sekä tekemällä asioita myös käytännön tasolla kädet savessa, sekä tietysti kuuntelemalla.

Pitkä kokemus on se pohja joka luo varmuuden omaan ammattitaitoon tässä haasteellisessa toimintaympäristössä jossa pitää ymmärtää miten monikanavaista liiketoimintaa pyöritetään, mitä se vaatii erilaisilta ohjelmistoilta & järjestelmiltä sekä miten prosesseja kehitetään riittävän kustannustehokkaasti liiketoiminnan tarpeisiin.

Moni on vuosien varrella kysynyt, että miten voin tietää niin paljon verkkokaupasta, verkkokauppaan liittyvistä järjestelmistä, järjestelmätoimittajista, digitaalisesta markkinoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä, teknisistä termeistä liittyen integraatioihin jne. Vastaan yleensä: Näillä kilometreillä pitää jotakin jo osata, ja koko ajan pitää oppia uutta.

Palataan sitten otsikon aiheeseen. Mitä on tapahtunut 3 vuoden aikana ja mitä kaikkea sitä on tullut tehtyä.

Millaisia projekteja on mahtunut 3 vuoteen?

Akeneo PIM ja tuotetiedonhallinta sekä tuotetietoon liittyvät prosessit ovat näytelleet isoa roolia koko kolmen vuoden ajan. Täysin tuotetiedonhallintaan ja PIMiin painottuneita projekteja on on ollut kuitenkin vain vajaa ¼ osa kaikista projekteista.

Useissa muissakin projekteissa on kuitenkin ollut mukana PIM (Akeneo tai joku muu) ja lähes jokaiseen projektiin on liittynyt tuotetieto tavalla tai toisella.

Erilaisten projektien jakauma kolmen vuoden ajalta:

Projektien liiketoiminta-alueet jakautuivat seuraavasti:

Alla lista erilaisista monikanavaisen liiketoiminnan järjestelmistä sekä lisäarvotyökaluista jotka ovat olleet mukana projekteissa ja joihin olen tutustunut ns. pintaa syvemmälle.

Hyviä, parempia ja parhaita järjestelmätoimittajia mukana projekteissa. Vai oliko sittenkään?

Kymmenet projektit ovat vaatineet lähes jokaiseen yhden tai useamman järjestelmätoimittajan. Pienemmän tai suuremman IT talon valinnoissa olemme olleet monessa asiakkuudessa mukana. Erilaisia digitaalisen liiketoiminnan toimijoita on tullut hyödynnettyä laajasta verkostosta projektien eri osa-alueisiin tai sitten on lähdetty kartoittamaan valitulle järjestelmälle potentiaaliset toimittajat niin sanotusta pitkästä listasta eli otettu mukaan kaikki kyseisen teknologian toimittajat.

Ydinajatuksena on ollut toimia järjestelmä- ja toimittajariippumattomana konsulttina siten, että pyrimme löytämään asiakkaalle aina heidän liiketoimintaan parhaiten sopivan järjestelmän ja sen jälkeen kyseiselle järjestelmälle oikean & sopivan toimittajan.

Ihan kaikille asiakkaille eivät valitut toimittajat tai järjestelmät ole sopineet. Kaikki projektit eivät ole menneet täysin putkeen eikä aina olla pysytty aikataulussa. Pari kertaa on myös jouduttu tekemään täyskäännös tai takaisinveto.

Jokaisesta virheestä on otettu opiksi jotta vastavaat karikot voidaan välttää tulevaisuudessa.

Terveisin - Jouni Wahalahti

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross