Prosessit ja automaatiot

Oikeat teknologiat osana monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemiä, mutta prosessit eivät ole hiottu täysin tukemaan liiketoimintaa ja kasvua. Prosessien tehostamisella vauhtia liiketoimintaan!

Tyypillisiä prosessin tehostamisen osa-alueita:

 • Ostaminen ja hankinta
 • Tuotetieto ja tuotetiedon rikastaminen
 • Tuotetiedon laadun valvonta ja tuotetiedon jakaminen eri sidosryhmille
 • Data ja analytiikka
 • Asiakkuudenhallinta ja markkinointi
 • Lisäarvotyökalujen laadukkaampi ja laajempi hyödyntäminen

 

Prosessikartoitus - ymmärryksen kautta suunnitteluun

Ymmärrys

 • Nykytilanne, pullonkaulat ja tavoitteet

Selvitetään mihin kaikkeen eri prosessin vaiheissa kuluu aikaa, mitä järjestelmiä eri prosessin vaiheissa käytetään ja otetaanko järjestelmien ominaisuuksista kaikki hyöty irti.

Usein prosessien pullonkauloja löytyy jo hankinnan, ostamisen ja tuoteperustannan vaiheista sekä erilaisista liiketoimintaa tukevien lisäarvotyökalujen käytöstä. 

Ideointi ja suunnittelu

 • Tarpeet
 • Järjestelmät
 • Automatisointi
 • Prosessit

Kartoittamalla prosessien nykytilanteen eri vaiheet ja mahdolliset pullonkaulat voidaan aloittaa prosessien tehostamisen suunnittelu, erilaisten kontrollipisteiden rakentaminen, datan laatuluokittelu sekä automaatioiden rakentaminen eri järjestelmiin.

Prosessit (+järjestelmät)

 • Liiketoiminnan tarpeiden mukaan tehostaminen

Laaditaan prosessien tehostamisen tueksi prosessikäsikirja sekä prosessien eri vaiheisiin liittyvien järjestelmien ohjeet sisältäen kontrollipisteet.

 

 

 

 

 

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross