Järjestelmä- ja toimittajavalinnat

Toteutetaan järjestelmien hankekartoitus mahdollisten uusien järjestelmien tai päivitys tarpeiden osalta sekä toteutetaan monikanavaisen liiketoiminnan lisäarvopalveluiden suunnittelu yrityksen monikanavaisen palvelu- ja liiketoiminnan konseptin tarpeisiin huomioiden nykyiset järjestelmät sekä niiden osuus ekosysteemissä.

Toimintamalli

  • Tarvittavien järjestelmien läpikäynti
  • Ekosysteemin kuvantaminen ja eri järjestelmien roolien määrittäminen
  • Kartoitettujen järjestelmien sopivuus ja mahdolliset rajoitteet sekä roolit ekosysteemissä
  • Ekosysteemin, järjestelmien sekä ehdotusten dokumentointi
  • Esittely

Tavoitteet:

  • Luoda selkeä kuva järjestelmä tarpeista mahdollisten uusien järjestelmien ja/tai päivitysten osalta ottaen huomioon olemassa oleva ekosysteemi liitettynä yrityksen monikanavaisen liiketoiminnan konseptiin ja liiketoiminnan olemassa oleviin prosesseihin

Lopputuotos:

  • Yrityksen monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemin kuvantaminen ja eri järjestelmien roolit kokonaisuudessa
  • Hankittavien/päivitettävien järjestelmien listaus ja ehdotukset liiketoimintaan sopivimmista järjestelmistä sekä toimittajista
  • Vaatimusmäärittelyt tarjouspyyntöjä varten
  • Tarjouspyyntöjen toteuttaminen yhdessä yrityksen organisaation kanssa

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross