Asiakas- ja asiointikokemuksen kehittäminen

Hyvän asiointikokemuksen tarjoaminen on monikanavaisen liiketoiminnan ja verkkokaupan perus edellytyksiä. Asiointikokemus on muutakin kuin kaupan ulkoasu ja toimiva ostoputki. Jokainen asiakkaan kontaktipiste tulee tunnistaa, jotta voidaan toteuttaa kasvun tavoitteita tukeva kokemus ostajille tai ostosta harkitseville asiakkaille.

Miten sitten tarjotaan hyvä asiakas- ja asiointikokemus ja miten sitä voidaan kehittää?

Varmistetaan ja tarkistetaan että perusasiat on kunnossa!

Verkkokaupan asiointikokemuksen testaaminen

Toteutamme verkkokaupan asiointikokemuksen testit vuosien aikana hyväksi todettujen käytäntöjen mukaisesti hyödyntäen nykyaikaisia työkaluja ja omaa 100 kohtaista testauslistaa.

Testissä paneudumme mm. seuraaviin osa-alueisiin:

 • Verkkokaupan löydettävyys
 • Markkinoinnin sisällön ja laskeutumis-sivujen yhdenmukaisuus
 • Verkkokaupan käytettävyys
 • Liiketoiminnan riittävä informaatio eri kanavissa
 • Valikoima, tuotteet ja tuotetiedon laatu
 • Saatavuus ja saldot
 • Maksu- ja toimitustavat sekä toimitusajat
 • Ostoputken toimivuus sekä ostamisen helppous ja/tai vaikeus
 • Asiakaspalvelu
 • Palautuskäytännöt ja palautusprosessien toimivuus
 • Asiakasdata, asiakkaiden segmentointi ja asiakkaiden tunnistaminen
 • Asiakasviestintä eri tilanteissa
 • Ja paljon muuta

Asiakas- ja asiointikokemuksen tehostaminen saatujen testitulosten perusteella -Roadmap

 • Listataan kehittämistä vaativat asiat testausraportin perusteella
 • Luodaan lista asiakas- ja asiointipolun kriittisistä kohtaamis- ja kontaktipisteistä sekä rakennetaan kontrollipisteet tukemaan organisaation toimintaa
 • Suunnittellaan mahdollisesti tarvittavat automaatiot tukemaan hyvää asiointi- ja asiakaskokemusta
 • Luodaan tarvittaessa liiketoimintaa ja asiakaskokemusta tukevat asiakas-segmentit ja suunnitellaan yhdessä segmenttien hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Suunnitellaan ja rakennetaan  asiakas- ja palvelupolut eri segmenteille
 • Priorisoidaan kehityslistat
 • Suunnitellaan mahdollisesti tarvittavien asiakas- ja asiointikokemusta parantavien lisäarvotyökalujen käyttöönotto

 

 

Haluatko kuulla lisää?

Kerro meille liiketoiminnastasi, tavoitteista ja haasteista
niin katsotaan miten voimme auttaa.
OTA YHTEYTTÄ
cross